Dine Personvernrettigheter

Vi i OneCall er opptatt av at du skal ha kontroll over hvordan vi bruker personopplysningene dine.

På denne siden kan du endre innstillinger og komme med forespørsler knyttet til dine personvernrettigheter. Du finner mer informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i vår personvernerklæring.


Korrigering av opplysninger

Det er viktig at vi har korrekte og oppdaterte opplysninger om deg, og du har rett til å be om at opplysninger rettes opp dersom de er feil.

Ønsker du å korrigere andre opplysninger vi har om deg må du ta kontakt med kundeservice.


Innsyn i personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger som vi har om deg.

Er du nysgjerrig på hvilke andre opplysninger vi har lagret om deg? Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger.


Dataportabilitet

Du kan be om at vi overfører visse personopplysninger til en tredjepart.


Reservasjon mot bruk av personopplysninger

Du kan reservere deg mot bruk av opplysninger om deg for visse behandlingsformål.


Sletting av personopplysninger

Du kan be om sletting av personopplysninger.


Klagerett

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, eller utøve andre rettigheter etter personvernregelverket som retten til begrenset behandling, kan du ta kontakt med kundeservice, vårt personvernombud, eller ved å bruke vår varslingsportal som driftes eksternt for at du skal kunne varsle helt konfidensielt om kritikkverdige forhold.

Du har også rett til å klage forhold inn til Datatilsynet.